Pinta anti-ocells Riwega

- Protegeixen el sota carener d'ocells i rosegadors i són adaptables a tots els tipus de teules.

- Disponibles en diferents materials (polipropilè, xapa galvanitzada o coure) i diferents alçades.

- Resistents en el temps als raigs UV.

- Garanteixen l'obertura per a una correcta ventilació de la coberta.

- Disponibles en vermell y en negre. Mesures 1000 x 60 mm.