Primer per estabilitzar superfícies Riwega Usb Primer Spray

- Primer per estabilitzar superfícies poc estables o humides abans dela aplicació de cintes adhesives.

- Perfecta adhesió sobre múltiples materials de construcció (maó, arrebossat, ciment, fusta, aïllants de fibre, etc.).

- Elevada adhesivitat també en condicions de baixes temperatures i elevada humitat.

- Gran velocitat d'assecat.

- Quantitat: 500 ml.