Rodó Riwega

- Corró de plàstic rígid: especialment adequat per a la col·locació de cintes adhesives sobre superfícies llises tals.