Espuma Riwega USB Foam

- Escuma viscoelàstica altament aïllant i amb estanquitat a l'aire fins a 750 Pa (certificat per la Universitat tècnica de Graz).

- Elevada elasticitat per garantir l'absorció dels moviments (dilatacions o traccions) dels materials.

- Monocomponent i de baixa expansió.

Contingut: 750 ml.