Tap Riwega Air Stopper

- Dotat de tres aletes que garanteixen l'estanquitat a l'aire i / o al pas de fums.

- Varietat de diàmetres per a tots els tipus de tubs corrugats i membrana elàstica subdividida per separar els circuits elèctrics que passen pel mateix tub corrugat.

– Diàmetre: 20 mm o 32 mm.