Informació addicional

MCS 66

SERRA CIRCULAR PEL TALL DE METALL SENSE ESPURNES I EN FRED MILWAUKEE

Potència 1800 W i 4000 rpm

Tecnologia de tall sec per talls nets i sense rebaves

Curta acer, inox, alumini i panell sandvitx

Gran profunditat de tall de 66 mm

Excel·lent protector que millora l'eliminació d'encenalls i el canvi ràpid de la fulla

Palanca de talls per inversió ràpids i eficaços

Subministrat amb disc de cermet de 42 dents