Serra circular per tall en metall sense espurnes i en fred Milwaukee MCS 66

MCS 66
REF: 4933440615

Potència 1800 W i 4000 rpm

Tecnologia de tall sec per talls nets i sense rebaves

Curta acer, inox, alumini i panell sandvitx

Gran profunditat de tall de 66 mm

Excel·lent protector que millora l'eliminació d'encenalls i el canvi ràpid de la fulla

Palanca de talls per inversió ràpids i eficaços

Subministrat amb disc de cermet de 42 dents

REF: 4933440615

Informació addicional