Informació addicional

Fixa+PlusTurbo - Adhesiu de polímer Blanc Quiadsa

Ashesiu elàstic de polímer silà acabat QUIADSA
REF: 52503329

El FIXA+PLUS TURBO és un adhesiu elàstic de polímer monocomponent de nova generació amb silà modificat.

Les nombroses aplicacions que ens permet són …

  • Pegats de planxes galvanitzades, metalls ferrósos o no ferrósos, elements de caravanes o camions.
  • Pegat de panells , teules, plaques, taulells, miralls, aplicacions, motllures, fixació d'objectes.
  • Segellat  de cristalls, canalitzacions, cobertes, teules, marcs PVC/obra.

COLORS DISPONIBLES: Blanc,gris,marró i negre

Envasos Capacitat Presentació Caducitat
Cartuxos 290 ml 12 uts 18mesos
Tub (blanc) 125 ml 12 uts 18mesos