Segellador d'acríl de fusta Bostik

Descripció

Segellador monocomponent de curat ràpid en dispersió aquosa en colors fusta.
Totalment exempt de silicones i dissolvents. Reticula per l'evaporació de l'aigua de la massa convertint-lo en un cautxú amb excel·lent adhesió i resistència a l'envelliment. La duresa i l'elasticitat final estan estudiades per aconseguir la màxima adaptació del producte a les sol·licituds i moviments propis del segellat entre fustes. Admet el envernissat, o pintat, posterior.

Característiques

- Assecat ràpid, formació de pell en 30 min.
- Sense olor, sense dissolvents.
- Admet l'envernissat i / o pintat posterior.
- Sempre flexible.
- Resistent a vibracions.
- No contreu, no quartera.
- Fàcil de extruir.
- Fàcil de netejar.Usos recomanats

Per al segellat de sòcols i tot tipus de juntes en parquets i terres de fusta en general. Per al segellat d'armaris i elements decoratius de fusta a obra. Per al segellat de juntes en treballs de fusteria de fusta.
En juntes de grans dimensions recomanem utilitzar el producte Bostik Fons de Juntes.
Bona adhesió sobre materials porosos com ciment, formigó, pedra natural o artificial.
La deformació màxima admesa per aquest producte és del 10% de l'ample original de la junta.

Presentació

Cirerer- cartutx 280 ml

Pi - cartutx 280 ml

Roure - cartutx 280 ml

Faig - cartutx 280 ml

Caoba - cartutx 280 ml