Segellador de poliuretà Bostik 2039 Professional

Descripció

Massilla de PU d'elasticitat permanent per al segellat de tot tipus de juntes de dilatació entre blocs de formigó, paviments, fusteria, etc.
Enganxat elàstic de fusta, ceràmica, pedra natural, metalls, etc.

Característiques

- Aplicació interior / exterior
- Tecnologia antigèrmens Blockade®, exclusiva Bostik
- Menor emissió de partícules volàtils, no requereix de guants per a la seva aplicació
- Resisteix agents químics i ambients salins
- Pintable un cop curat
- Excel·lent adherència sobre materials porosos
- Apte per contacte amb aigua potable (assaig APPLUS segons RD 140/2003).

Usos recomanats

S'aplica habitualment en construcció per al segellat de juntes de dilatació i estàtiques. Posseeix bona adherència sense necessitat d'imprimació sobre: ​​formigó, pedra natural i artificial, fibrociment, fusta, vidre, superfícies vitrificades, ferro, alumini, zinc, etc.
Per a aplicacions sobre materials sintètics i pintures, aconsellem efectuar assajos previs.

Exemples:
- Juntes de dilatació
- Segellat de panells, envans, esquerdes i fissures.
- Segellat de fusteria metàl·lica o fusta a obra.
- Segellat de cobertes de fibrociment.
- Conductes de ventilació i aire condicionat.
- sòcols, tapajuntes.
- Acabaments làmines impermeabilitzants. etc. etc.
- Enganxat de teules.

No adequat per a superfícies exposades als raigs U.V. a través de vidre (vidres) ni per a materials plàstics amb alt contingut de plastificant.

Presentació

Blanc - Cartutx 300 ml

Gris - Cartutx 300 ml

Marró - Cartutx 300 ml

Negre - Cartutx 300 ml

Blanc - Bossa 600 ml

Gris - Bossa 600 ml

Marró - Bossa 600 ml

Negre - Bossa 600 ml

Informació addicional