Esquadra acústica Simpson ABAI

REF: ABAI

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Tira de Sylodyn®: Poliuretà Sylomer SR220.

AVANTATGES

Reducció del trasllat fònic entre els elements de l'estructura.
Solució ràpida de posar en obra.
Hermetisme millorat gràcies a la presència de tires aïllants Sylodyn® sota les parets exteriors.

SUPORT

Connexió mur / forjat amb el ABAI i l'aïllament fònic.

CAMPS D'ÚS

Connexió i aïllament fònic de les parets i dels sòls, principalment en panells CLT.

 

Informació addicional