Esquadra de fixació amb i sense reforç Simpson EFIXR

REF: EFIXR

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix: de 2 a 3 mm segons els models.

AVANTATGES

Els dos forats oblongos faciliten l'ajust,
Àmplia gamma per a una gran varietat d'usos,
Es pot utilitzar en fusta i formigó.

SUPORT

Tipus d'element principal: fusta, formigó, metall, PVC,
Tipus d'element secundari: fusta, Hormigó, metall, PVC.

CAMPS D'APLICACIÓ

Marc,
Mobles d'emmagatzematge,
Condicionaments interiors,
Mobles, mènsules,
Carcasses petits,
Marcs de portes i finestres...

 

Informació addicional