Esquadra per fusta rodona Simpson EBR

REF: EBR

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.

AVANTATGES

Simplifica la unió de fusta rodona.

SUPORT

Element principal: fusta rodona tractada an autoclau.
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta.

CAMPS D'APLICACIÓ

Tanques.
Condicionament d'exteriors, etc.

 

Informació addicional