Esquadra reforçada Simpson E2/2,5/7090

REF: E2/2,5/7090

L'esquadra reforçada I2/2,5/7090 va ser dissenyada per a aplicacions en estructures i habitatges amb armadura de fusta.

 Idoneïtat Tècnica : ETA-06/0106

Declaració de prestacions :
Material
  • Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346,
  • Espesor 2,5 mm.
Avantatges
  • Gran rigidesa,                                 
  • Polivalència d'ús.
 

Aplicacions

Suport
  • Element principal : fusta massissa, fusta laminada, formigó, acer...
  • Element secundari : fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, armadures triangulars, materials perfilats...
Camps d'aplicació
  • Fixació d'encavallades.
  • Travessers i muntants de revestiments.
  • Ancoratges de cabirons, mènsules...