Esquadra reforçada Simpson ER

REF: ER

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346

AVANTATGES

Gran rigidesa
Gran polivalència d'aplicació

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada, formigó, acer ...
Element secundari: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, armadures triangulars, materials perfilats ...

CAMPS D'APLICACIÓ

Fixació de armadures.
Travessers i muntants de revestiments.
Ancoratges de cabirons, mènsules, jous...

 

Informació addicional