Esquadra simple Simpson ES

REF: ES

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF a 10346.

AVANTATGES

Disponibles en nombroses longituds

SUPORT

Element principal: fusta,
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada, armadures triangulars, materials perfilats i Mader composta.

CAMPS D'ÚS

Travessers i muntants de revestiments,
Ancoratge de cabirons, mènsules,
Reforç d'unions existents.

 

Informació addicional