Esquadres reforçades grans Simpson E9/2.5

REF: E9/2.5

Les esquadres reforçades estan dissenyades per a aplicacions en estructures i habitatges amb armadura de fusta.

Característiques

Idoneïtat Tècnica : ETA-06/0106

Material
  • Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
  • Gruix: 2,5 mm.
Avantatges
  • Gran rigidesa                             
  • Polivalència d'ús
Aplicacions
Suport
  • Element principal : fusta massissa, fusta laminada, formigó, acer...
  • Element secundari : fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, armadures triangulars, materials perfilats...
Camps d'aplicació
  • Fixació d'encavallades.
  • Travessers i muntants de revestiments.
  • Ancoratges de cabirons, mènsules...