Estrep amb ales exteriors extra gran Simpson GSE XL

REF: GSE XL

MATERIAL

S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix 4 mm.

AVANTATGES

Resistència al foc de 30 minuts segons l'Eurocodi 5.

SUPORT

Element principal: formigó, acer o maçoneria buida.
Element secundari: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, armadures triangulars o materials perfilats.

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues, Corretges,
Bigues planes i muntants de revestiment,
Suports de cabrio,
Renforcement d'assemblages.

 

Informació addicional