Estrep amb ales interiors Simpson SAI-SAIL

REF: SAI-SAIL

0

MATERIAL

Acer gavanizado S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix 2 mm.

AVANTATGES

Instal·lació ràpida i senzilla.
Unions amb un abacat discret.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta composta o fusta laminada.
Element secundari: fusta massissa, fusta composta o fusta laminada.

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues.
Corretges.
Travessers i muntants de revestiments.
Unions pilar-biga.

 

Informació addicional