Estrep de dues peces Simpson SDE

REF: SDE

0

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.

AVANTATGES

Enorme flexibilitat d'ús en projectes de nova construcció i renovació.

SUPORT

Element principal: fusta, formigó o acer,
Element secundari: fusta massissa o fusta composta.

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues.
Reforç d'unions existents.

 

Informació addicional