Estrep gran amb ales exteriors Simpson GLE 2,5

REF: GLE 2,5

MATERIAL

S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix 2,5 mm.

AVANTATGES

Instal·lació ràpida i senzilla,
Ofereix una gran polivalència,
Facilita la fixació al formigó com a material de suport.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, acer o formigó.
Element secundari: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, armadures triangulars, materials perfilats ...

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues, corretges.
Travessers i muntants de revestiment.
Suports de cabirons.
Reforç d'unions existents.

 

Informació addicional