Estrep gran amb ales interiores Simpson GLI 2,5

REF: GLI 2,5

MATERIAL

S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix 2,5 mm.

AVANTATGES

Ofereix una gran polivalència,
Instal·lació ràpida i senzilla,
Discreció de la unió gràcies a les seves ales interiors.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada,
Element secundari: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, armadures triangulars, materials perfilats ...

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues, corretges.
Travessers i muntants de revestiments.
Suports de cabirons.
Reforç d'unions existents ...

 

Informació addicional