Informació addicional

Estrep gran amb ales interiors Simpson GSI 2,5

REF: GSI 2,5

MATERIAL

S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix 2,5 mm.

AVANTATGES

Instal·lació ràpida i senzilla.
Unió discreta.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada.
Element secundari: fusta massissa, fusta composta, armadures triangulars o materials perfilats.

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues, corretges.
Bigues planes i muntants de revestiments.
Suports de cabirons.
Reforç d'unions existents...