Informació addicional

SAE-SAEL

ESTREP AMB ALES EXTERIORS SIMPSON

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix 2 mm.

AVANTATGES

Instal·lació ràpida i senzilla.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, acer o formigó.
Element secundatio: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada.

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues, corretges.
Bigues planes i muntants de revestiments.
Suports de cabirons.
Reforç d'unions existents...