Peu de pilar quadrat Simpson PPJET

REF: PPJET

Els peus de pilar PPJET es recomanen per realitzar petites estructures com a tanques de jardí. Poden desmuntar-se amb gran facilitat i estan especialment adaptats per construir estructures provisionals. El PPJET està dissenyat per clavar-se.

Característiques

Material

  • Acer DD11 segons NF EN 10111.
  • Acabat galvanitzat en calent segons NF EN ISO 1461.
Avantatges
  • Platina amb arestes matades, per augmentar la seguretat.
 

Aplicacions

Suport
  • Element principal: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta.
  • Element secundari: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta.

 

Camps d'aplicació
  • Fixació de tanques.
  • Fixació d'estructures lleugeres per a jardí.
  • Fixació d'estructures provisionals.