Peu de pilar quadrat sobre platina Simpson AG527P

REF: AG527P

MATERIAL

Acer DD11 segons NF EN 10111.
Acabat galvanitzat en calent segons NF EN ISO 1461.

AVANTATGES

Platina amb arestes matades, per augmentar la seguretat.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta ...
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta ...

CAMPS D'APLICACIÓ

Fixació de tanques.
Fixació d'estructures lleugeres per al jardí.
Fixació d'estructures provisionals.

 

Informació addicional