Peu de pilar quadrat sobre platina Simpson PPJBT

REF: PPJBT

MATERIAL

Acer DD11 segons NF EN 10111.
Acabat galvanitzat en calent segons NF EN ISO 1461.

AVANTATGES

Platina reforçada de 2,5 mm de gruix, el que garanteix una resistència màxima a la deformació.
Platina amb arestes matades, per augmentar la seguretat.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta ...
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta ...

CAMPS D'APLICACIÓ

Fixació de tanques.
Fixació d'estructures lleugeres per al jardí.
Fixació d'estructures provisionals.

 

Informació addicional