Peu de pilar regulable Simpson PPRC

REF: PPRC

MATERIAL

Acer S235 JR segons NF EN 10025
BC = bicromatat (Fe / Zn12 / C) segons NF EN ISO 2081
Gruix de les platines: 5 mm

AVANTATGES

Els peus de pilar PPRC poden ajustar després el seu muntatge.
No requereix cap tipus de mecanitzat.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada, formigó
Element secundari: manera massissa, fusta composta, fusta laminada

CAMPS D'APLICACIÓ

Pilars de teuladetes
Pèrgoles
Verandes

 

Informació addicional