Peu de pilar rodó Simpson PPJRE

REF: PPJRE

Els peus de pilar PPJRE es recomanen per realitzar petites estructures com a tanques de jardí. Poden desmuntar-se amb gran facilitat i estan especialment adaptats per construir estructures provisionals. El PPJRE està dissenyat per clavar-se.

Característiques

Clase de servicio 3

Material
  • Acer DD11 segons NF EN 10111
  • Acabat galvanitzat en calent segons NF EN ISO 1461
Avantatges
  • Ideal per a tanques amb pilars rodons.
 

Aplicacions

Suport
  • Sòl.
Camps d'aplicació
  • Fixació de tanques.
  • Fixació d'estructures lleugeres per a jardí.
  • Fixació d'estructures provisionals.