145560

Divario P-18 300 parells LAMELLO

Divario P-18 ofereix la possibilitat d'inserir una balda o una paret de separació en un cos ja assemblat.

A més, Divario P-18 tibant les peces en inserir-les garantint, així, juntes perfectament tancades. La tensió només es genera de manera puntual i no al llarg de tota la inserció, la qual cosa facilita la inserció.

A causa de la unió per adherència entre la peça inserida i els laterals, les peces unides poden suportar elevades forces de tracció. Gràcies al nou element d'assemblatge, l'usuari guanya llibertat per a configurar la instal·lació sense haver de renunciar a l'estabilitat.

Inserció posterior

El Divario P-18 permet una inserció posterior de bases de prestatges i parets de separació fins i tot en mobles que ja estiguin muntats.

Assemblatge totalment ocult

Gràcies a la inserció, el Divario P-18 permet un assemblatge totalment ocult per a satisfer les majors exigències de qualitat.

Es fixa amb un sol cop

Els perns de bloqueig integrats fixen el Divario en la ranura del P-System.