Connexió Clamex P-14 Flexus Lamello 145316

REF: 145316
300 parells

Clamex P-14 Flexus és un sistema de connexió desmuntable basat en l'ancoratge P-system i unit mitjançant una lleva, per la qual cosa té tots els avantatges que ja tenia el P-system. Entre elles, el ràpid muntatge sense eines, la tolerància al lliscament, la protecció antitorsió i la possibilitat d'apilament. Els perns de posicionament flexibles són una novetat de Clamex P-14 Flexus.

Gràcies a ells, no sobresurt cap element rígid de l'element d'assembli. Aquesta novetat permet muntar estanterias i divisors en un armari, casc o moble ja assemblat.

Els perns de posicionament serveixen com a element d'alineació i de fixació de les peces. D'aquesta manera, se subjecten els prestatges fixos en la seva posició, mentre les peces s'assemblen amb la clau hexagonal.

Gràcies a la superfície inclinada a banda i banda dels perns de posicionament, la peça pot tornar-se a desmuntar. Els perns de posicionament encaixen sense problemes en la contrapieza, amb la qual cosa fins i tot elements amb biaixos de 90° es munten amb facilitat.

Seqüència de muntatge flexible

Els perns de posicionament mòbils permeten seguir la seqüència de muntatge que es desitgi

Muntatge posterior de prestatges fixos

Els prestatges fixos o els divisors verticals poden muntar-se en armadures ja tancades

Muntatge versàtil

Els perns de posicionament aixamfranats i mòbils permeten introduir i extreure la peça per tots dos costats