Unió Tenso P-10 Lamello 145418

REF: 145418
80 parells (amb clip precarga) LAMELLO

El Tenso P-10 és una ajuda a l'encolat única que no necessita abraçadores ni premses d'armadures.

El Tenso P-10, desenvolupat per a biaixos (45°) a partir de 15 mm de gruix del material o assemblatges obtusos (90°) a partir de 12 mm de gruix de placa, és ideal per a mobles que es lliuren encolats, com p. ex., mobles del bany, aparadors, prestatgeries petites, marcs de porta, recobriments, superposicions, motllures, etc.

El clip de pretensió permet enganxar amb la mà en un pas senzill el Tenso P abans de l'aplicació de la cola.

Gràcies als elements d'assemblatge enganxats es minimitza notablement l'esforç a l'hora de connectar les peces. Això serà molt útil sobretot per a les peces de muntatge més grans amb diversos elements d'assemblatge, peces deformis o vincles particulars.

El clip de pretensió està inclòs en el subministrament del Tenso P-10.

L'ajuda a l'encolat òptim

Les seves elevades forces d'atracció i de subjecció fan que per a l'encolat amb el Tenso P no es requereixin altres mitjans com a sergents o premses.

Materials Fins

Encolat de materials a partir d'un gruix de 12 mm

Ancoratge P-System

Ancoratge sense eines de mitjans d'assemblatge sense coles ni caragols.