Estrep amb ànima interior Simpson CBH

REF: CBH

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346
Gruix 2,5 mm

AVANTATGES

Unions invisibles,
Fixació sobre fusta o formigó,
Instal·lació optimitzada segons les especificacions dels Eurocodis.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta composta, fusta laminada o formigó.
Element secundari: fusta massissa, fusta composta o fusta laminada.

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues,
Corretges,
Bigues principals.

 

Informació addicional