Informació addicional

Estrep amb ànima interior Simpson ETNM

REF: ETNM

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346
Gruix 2 mm

AVANTATGES

Assemblatge invisible,
Fixació sobre fusta o formigó,
Instal·lació optimitzada acord amb els Eurocodis.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada o fusta composta
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada o fusta composta

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues
Corretges
Bigues planes i muntants