Estrep de cua de milà d'alumini Simpson ETB

REF: ETB

MATERIAL

Conexiónmacho de 6 mm de gruix i connexió femella de 10 mm de gruix,
Alumini A AW-6082 T-6 segons NF EN 755-2: 2000.

AVANTATGES

Assemblatge invisible amb o sense recapçat,
Es pot utilitzar en múltiples aplicacions,
Demostració de muntatge en l'apartat
Recursos / Vídeos.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta composta o fusta laminada,
Element secundari: fusta massissa, fusta composta o fusta laminada.

CAMPS D'APLICACIÓ

Embigat sobre bigues mestres.
Unions biga-pilar.

EXCLUSIVAMENT per a unions fusta / fusta.

 

Informació addicional