Estrep de tipus TUB Simpson TUB

REF: TUB

MATERIAL

Acer S250GD + Z275 segons NF EN 10346
Espessor 3,5 mm
Resistència al foc de 1/2 hora, sempre que la instal·lació es faci complint certs requisits específics.

AVANTATGES

Connexió invisible,
Posada en obra optimitzada i conforme amb els Eurocodis,
Plegable en angle (precisar l'angle a la petició - precisió d'1 °)

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada o fusta composta
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada o fusta composta

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues,
Corretges,
Bigues principals...

 

Informació addicional