Estrep de tipus TUBS Simpson TUBS

REF: TUBS

MATERIAL

Acer S250GD + Z275 segons NF EN 10346,
Gruix 3,5 mm,
Resistència al foc de 1/2 hora, sempre que la instal·lació es faci complint certs requisits específics.

AVANTATGES

Connexió invisible,
Posada en obra optimitzada i conforme amb els Eurocodis,
Plegable en angle (precisar l'angle a la petició - precisió d'1 °).

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada o fusta composta
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada o fusta composta

CAMPS D'APLICACIÓ

Bigues,
Corretges,
Bigues principals...