Informació addicional

PPSP

PEU DE PILAR AMB PLATINA SIMPLE PER A ANCLAR SIMPSON

MATERIAL

Acer S235JR segons NF EN 10025.
Gruix 4 mm.
Galvanitzat en calent segons NF EN ISO 1461.

SUPORT

Element principal: formigó.
Element secundari: fusta massissa, fusta composta o fusta laminada.

CAMPS D'APLICACIÓ

Pilars de teuladetes.
Pilars de pèrgoles.
Pilars de verandes.