Cargol autotrepant amb broca de dues ales, cap aixamfranat i petjada PH Index ABA

AB

VERSIONS DISPONIBLES