TENALLES PER A TUBS

TENALLES PER A TUBS GEDORE

› Execució segons DIN 5234

› Execució massissa

› Cap colzat a 45 °

› Dentat en sentit contrari al gir

› Mandíbules de subjecció polides

› Femella grafilada imperdible

› Acer al crom-vanadi

A " L mm Part Nº
1 325 R27140010
1,5 420 R27140015
2 535 R27140020
3 640 R27140030