Informació addicional

Maça Milwaukee

Maces Milwaukee
REF: 4932478255

Cara llisa i texturada. La cara texturada evita que colpejar, per exemple, un cisell, aquesta patini i es dispersi l'impacte

Protecció Reforçada contra Cops: augmenta la durabilitat

Empunyadura de Poli-Fibra de vidre. Aporta major durabilitat en comparar-ho amb els martells usuals de fibra

Orifici que permet utilitzar entenimentades anticaiguda amb l'eina i treballar amb major seguretat en l'obra i altures

Maça de 1,36kg ~REF:4932478255