Informació addicional

MEGA STRATICUT 400

GUILLOTINA PER A PARQUET EDMA

Permet un tall net i sense esforç.
Fulla robusta, no tallant.
Sense pols volàtil ni soroll.
Límits extraïbles per talls en angle, al llarg o amples superiors a 400 mm.
Amples de talls possibles (ample total) amb topalls: 230 mm, 320 mm, 400 mm.
Capacitat de tall: 15 mm de gruix i fins als sòls de classe 33 per a zones comercials amb intens trànsit (segons norma europea EN 685).

ACCESSORIS

1 cavallet.
1 col·lector d'encenalls.