Politja Manual Jaguar

Serie 630

Les politjes diferencials “JAGUAR” són uns aparells manuals que combinen, qualitat, seguretat i rendiment. Són lleugeres de pes i de dimensions reduïdes, sent el seu maneig molt senzill. Els ganxos de suspensió i càrrega estan forjats en acer d'alta resistència i van proveïts de pestells de seguretat, podent girar 360°. Els discos de fre són de doble guarnició i no contenen partícules metàl·liques ni materials tòxics. Les cadenes de baules estan fabricades en acer d'alta resistència i complint les normes nacionals i internacionals vigents. Tots els polispastos manuals de cadena JAGUAR es proven per sobre de la seva capacitat nominal. Cada polispast es lliura amb un certificat de prova on consta el número de sèrie i amb un manual d'instruccions que conté la Declaració de Conformitat CE.