Ancoratge metàlic antigir amb anell Celo DA

DA Zincat

L'ancoratge metàl·lic amb camisa expansora i cèrcol DA d'Apol·lo MEA és adequat per fixacions passants en càrregues mitjanes. Con amb aletes antigir per facilitar una ràpida i segura expansió i camisa amb protuberàncies antigir per evitar la rotació en el forat. A més, la camisa ha estat fabricada amb xamfrà progressiu per facilitar l'expansió del con.

VERSIONS DISPONIBLES

91060DA10

Diàmetre: 10mm
Longitud: 60mm