Ancoratge metàlic antigir hexagonal Celo DT

DT Zincat

L'ancoratge metàl·lic amb camisa expansora i cargol hexagonal DT d'Apol·lo MEA és adequat per fixacions passants en càrregues mitjanes. Ancoratge homologat CE per formigó no fisurado. Con amb aletes antigir per facilitar una ràpida i segura expansió i camisa amb protuberàncies antigir per evitar la rotació en el forat. A més, la camisa ha estat fabricada amb xamfrà progressiu per facilitar l'expansió del con.

VERSIONS DISPONIBLES