Ancoratge químic epoxy sense estirè Celo EYSF

EY Epoxy sense estirè

Ancoratge químic EY d'Apol·lo MEA resina epoxi homologada CE opció 7 per multimaterial. Homologat CE per maó buit M8 a M16. L'homologació CE opció 7 (formigó no fisurado) permet la fixació de varetes M8 a M24. Es pot fixar en forats humits i forats inundats d'aigua.

Caracteristiques

300EYSF ~ 12 uts.
410EYSF ~ 12 uts.