Informació addicional

1888-MAR

MOSQUETÓ DE SEGURETAT MARCA

CARACTERÍSTIQUES

Connector manual amb mecanisme de tancament de rosca.
Estructura d'acer galvanitzat amb recobriment de Zinc
Pes: 150 g.
Obertura: 15mm
Resistència estàtica: 22kN.
Presentació individual.

USOS

Com a element anticaigudes en connexions permanents o de llarga durada.