Informació addicional

1888-MGA

MOSQUETÓ DE SEGURETAT MARCA

CARACTERÍSTIQUES

Connector tipus ganxo de tancament automàtic per a connexions freqüents.
Estructura d'acer i recobriment de zinc.
Pes: 450 gsm.
Obertura: 55mm
Resistència estàtica: 25kN.
Presentació individual.

USOS

Com a element anticaigudes en connexions repetides i freqüents en canonades, bigues...