Arnés de seguretat Marca 1888-ATS (APACHE)

1888-ATS (APACHE)

CARACTERÍSTIQUES

Arnés anticaigudes amb arnès de seient i amb cinturó de posicionament. Enganxall ventral, dorsal, frontal i cinturó de posicionament regulable amb anelles de subjecció laterals segons EN358.
Arnés de gran ergonomia, lleugeresa i versatilitat.
Anella dorsal i esternal en alumini i acords amb la EN361.
Anella ventral en alumini d'acord amb la EN813.
Anelles laterals en cinturó en alumini acords amb la EN358.
Esquena i camals encoixinades.
Cinturó de posicionament regulable amb anelles per a treballs de posicionament en pals, torres...
Doble regulació arnès i regulació en camals per a millor adaptació.

USOS

En activitats que requereixin treballar en suspensió, amb risc de caiguda en alçada i necessitat de posicionar-se per treballar en activitats relacionades amb la construcció, manteniment de façanes, torres, pals i bastides, indústria, refineries, plantes generadores, muntatges, rescat i emergències...

 

Informació addicional