Arnés de seguretat Marca 1888-CTS (APACHE TREE)

1888-CTS (APACHE TREE)

CARACTERÍSTIQUES

Arnés de seient amb cinturó de posicionament. Enganxall ventral i cinturó de posicionament regulable amb anelles de subjecció laterals segons EN358.
Molt lleuger i confortable, dissenyat especialment per a treballs que requereixin subjecció per a posicionament o treballs en suspensió segons la EN813 (no indicat per usar-se amb el propòsit de detenció d'una caiguda).
Cinturó i camals encoixinades.
Regulable en camals.
Cinturó de posicionament regulable amb anelles per a treballs de posicionament en pals, torres...
Anelles d'alumini anoditzat.

USOS

En activitats amb risc de caiguda en alçada en construcció, manteniment de façanes i cobertes, indústria, muntatges...